Accessibility Tools

בדיקות רכב ממוחשבות לפני קניה

  • בדיקת שלדה ומרכב
  • בדיקת תיקוני צבע והחלפת חלקים
  • בדיקת מנוע, גיר ומערכת הנעה
  • בדיקת קומפרסיה ממוחשבת
  • בדיקת יעילות כח בלימה ובולמי זעזועים ממוחשבת
  • בדיקת תקינות כלל מערכות הרכב

Additional Info

  • url: /בדיקת-קניה.html
  • טקסט לכפתור: undefined
back to top